Thực hiện Nghị quyết 26 - Agribank khẳng định vai trò chủ lực

Ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban kinh tế TW trao tặng Bằng khen cho Agribank vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: P.V
Ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban kinh tế TW trao tặng Bằng khen cho Agribank vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: P.V
Ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban kinh tế TW trao tặng Bằng khen cho Agribank vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: P.V