TCB: Vì sao áp lực bán chốt lời và thanh khoản giao dịch đang giảm dần