Tập đoàn FLC tổ chức Roadshow tại khách sạn Trump Washington DC Mỹ

Khách sạn Trump International Hotel Washington DC.
Khách sạn Trump International Hotel Washington DC.