Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ 1 triệu kit test kháng nguyên SARS-COV-2

Đại diện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ từ “Quỹ An Sinh Sức Sống Mới của BRG và SeABank”. Ảnh: BRG
Đại diện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ từ “Quỹ An Sinh Sức Sống Mới của BRG và SeABank”. Ảnh: BRG
Đại diện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ từ “Quỹ An Sinh Sức Sống Mới của BRG và SeABank”. Ảnh: BRG
Lên top