Sacombank bị Moody’s hạ xếp hạng, đánh giá tiêu cực

Ảnh minh họa: PV
Ảnh minh họa: PV