Nhìn lại giá vàng tuần qua: "Sóng sánh" tăng giảm cùng nhịp thế giới

Nhìn lại giá vàng tuần qua: "Sóng sánh" tăng giảm cùng nhịp thế giới. Ảnh minh hoạ: KH.V
Nhìn lại giá vàng tuần qua: "Sóng sánh" tăng giảm cùng nhịp thế giới. Ảnh minh hoạ: KH.V
Nhìn lại giá vàng tuần qua: "Sóng sánh" tăng giảm cùng nhịp thế giới. Ảnh minh hoạ: KH.V
Lên top