Nhật Bản là nhà đầu tư FDI lớn nhất ở Việt Nam

Hội thảo Khoa học Quốc tế Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ năm 2018. Ảnh: BT
Hội thảo Khoa học Quốc tế Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ năm 2018. Ảnh: BT
Hội thảo Khoa học Quốc tế Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ năm 2018. Ảnh: BT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top