Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, Bản Việt hậu thuẫn thương vụ bán cổ phiếu của Techcombank

Kỷ lục chia cổ phiếu thưởng của Techcombank đang ở mức 200%.
Kỷ lục chia cổ phiếu thưởng của Techcombank đang ở mức 200%.