Huy động thêm được hơn 1.600 tỉ đồng trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet