BHTGVN mở rộng hợp tác với các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ

DIV nâng số lượng đối tác trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu Chính phủ lên 7 đơn vị. Ảnh: P.V
DIV nâng số lượng đối tác trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu Chính phủ lên 7 đơn vị. Ảnh: P.V
DIV nâng số lượng đối tác trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu Chính phủ lên 7 đơn vị. Ảnh: P.V