HD Bank đạt giải ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2018

Ban lãnh đạo HDBank nhận giải Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu từ BTC. Ảnh: HDBank
Ban lãnh đạo HDBank nhận giải Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu từ BTC. Ảnh: HDBank
Ban lãnh đạo HDBank nhận giải Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu từ BTC. Ảnh: HDBank

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top