“Chia tay” với phế liệu nhập khẩu

Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV