Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Chia tay” với phế liệu nhập khẩu

Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV
Tình trạng nhập khẩu phế liệu gây nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PV