BIC giải quyết bồi thường cho khách hàng vụ cháy chung cư Carina

Block A, chung cư Carina Plaza, phía ngoài căn hộ gặp rủi ro của khách hàng.
Block A, chung cư Carina Plaza, phía ngoài căn hộ gặp rủi ro của khách hàng.
Block A, chung cư Carina Plaza, phía ngoài căn hộ gặp rủi ro của khách hàng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top