Speed Queen khai trương cửa hàng giặt sấy tự động đầu tiên ở Việt Nam