Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vui hè 2018, bé cùng khám phá siêu nhà máy sữa của VINAMILK