Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Những cô bò A2 đầu tiên tại Việt Nam được Vinamilk nhập khẩu từ New Zealand
Những cô bò A2 đầu tiên tại Việt Nam được Vinamilk nhập khẩu từ New Zealand
Những cô bò A2 đầu tiên tại Việt Nam được Vinamilk nhập khẩu từ New Zealand