THACO hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 1.400 ôtô, linh kiện

Xe Kia Grand Carnival chuẩn bị xuất khẩu sang Thái Lan.
Xe Kia Grand Carnival chuẩn bị xuất khẩu sang Thái Lan.
Xe Kia Grand Carnival chuẩn bị xuất khẩu sang Thái Lan.
Lên top