Rạng Đông triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người lao động

Đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho khách hàng
Đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho khách hàng
Đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho khách hàng
Lên top