Public Bank Vietnam nhận giải thương hiệu xuất sắc BrandLaureate từ Tổ chức Thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương