Chuẩn hóa thực đơn bữa trưa cho học sinh bán trú tỉnh Hà Tĩnh

 Học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng (TP. HCM) dùng bữa trưa với thực đơn đa dạng, phong phú (ảnh: Anh Tuấn).
Học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng (TP. HCM) dùng bữa trưa với thực đơn đa dạng, phong phú (ảnh: Anh Tuấn).
Học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng (TP. HCM) dùng bữa trưa với thực đơn đa dạng, phong phú (ảnh: Anh Tuấn).