CEO Nguyễn Thị Oanh với quan điểm kinh doanh “Giao giá trị sẽ nhận lại được niềm tin"

Lên top