Gần nửa tấn thiên thạch bị hải quan Trung Quốc thu giữ

Lô thiên thạch vừa bị hải quan Trung Quốc thu giữ. Ảnh: Hải quan Trung Quốc
Lô thiên thạch vừa bị hải quan Trung Quốc thu giữ. Ảnh: Hải quan Trung Quốc
Lô thiên thạch vừa bị hải quan Trung Quốc thu giữ. Ảnh: Hải quan Trung Quốc
Lên top