B2X liên doanh cùng Digiworld và mở rộng quan hệ hợp tác với Samsung Việt Nam