90% người lớn ở Việt Nam đội mũ bảo hiểm, nhưng trẻ nhỏ thì không

Ông Jean Todt cho biết, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách đã cứu 15.000 sinh mạng trong 10 năm qua.
Ông Jean Todt cho biết, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách đã cứu 15.000 sinh mạng trong 10 năm qua.
Ông Jean Todt cho biết, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách đã cứu 15.000 sinh mạng trong 10 năm qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top