:

"Xẻ" rừng lấy gỗ về đóng lồng bè sau bão 12: Không lập biên bản, xử lý được trường hợp nào

Nhu cầu gỗ đóng lại lồng bè sau bão số 12 tại các vùng nuôi thủy sản ở huyện Vạn Ninh là rất cao. Vì thế, sau bão, người dân đổ xô lên rừng lấy gỗ.
Nhu cầu gỗ đóng lại lồng bè sau bão số 12 tại các vùng nuôi thủy sản ở huyện Vạn Ninh là rất cao. Vì thế, sau bão, người dân đổ xô lên rừng lấy gỗ.