Xe ôm truyền thống và GrabBike cầm gạch choảng nhau giữa phố Hà Nội

Vụ ẩu đả giữa xe ôm truyền thống và GrabBike.
Vụ ẩu đả giữa xe ôm truyền thống và GrabBike.
Vụ ẩu đả giữa xe ôm truyền thống và GrabBike.
Lên top