Xây dựng tượng đài và vườn hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh tư liệu)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh tư liệu)