Vụ Khaisilk gây bức xúc và tổn hại đến sản xuất trong nước

Cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai đóng cửa sau khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra ngày 26.10.2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai đóng cửa sau khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra ngày 26.10.2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai đóng cửa sau khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra ngày 26.10.2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top