Vinh quang Việt Nam - Tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

Ban Tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam" chủ trì buổi họp báo ngày 3.7. Ảnh Hải Nguyễn.
Ban Tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam" chủ trì buổi họp báo ngày 3.7. Ảnh Hải Nguyễn.
Ban Tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam" chủ trì buổi họp báo ngày 3.7. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top