Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”: Vinh danh 8 công trình tiêu biểu

8 công trình được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018. Ảnh: Sơn Tùng
8 công trình được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018. Ảnh: Sơn Tùng
8 công trình được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top