Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam sẵn sàng cho ASOSAI 14, sự kiện quốc tế lớn trong lĩnh vực kiểm toán