Việc xử lý chậm sai phạm nhà 8B Lê Trực có trách nhiệm của chính quyền thành phố

Cử tri Trần Viết Hoàn (Ba Đình) kiến nghị về việc chậm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực (Ảnh:XH)
Cử tri Trần Viết Hoàn (Ba Đình) kiến nghị về việc chậm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực (Ảnh:XH)