Về 8 hố sụt lún ở hạ lưu nhà máy thủy điện Hố Hô: Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sẽ còn xảy ra nữa

Một trong những hố sụt khổng lồ gần nhà máy thủy điện Hố Hô. Ảnh: Lê Phi Long
Một trong những hố sụt khổng lồ gần nhà máy thủy điện Hố Hô. Ảnh: Lê Phi Long
Một trong những hố sụt khổng lồ gần nhà máy thủy điện Hố Hô. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top