Ủy ban Kiểm tra TƯ công bố sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị "ngồi chơi, xơi nước" !