Trưởng Ban Kinh tế TƯ tiếp Bộ trưởng Thương mại Du lịch và Đầu tư Australia

Đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp ông Dan Tehan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia
Đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp ông Dan Tehan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia
Đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp ông Dan Tehan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia
Lên top