Trưởng ban Kinh tế Trung ương bỏ phiếu tại Thành phố Thủ Đức

Đồng chí Trần Tuấn Anh bỏ phiếu tại TP Thủ Đức. Ảnh: TT
Đồng chí Trần Tuấn Anh bỏ phiếu tại TP Thủ Đức. Ảnh: TT
Đồng chí Trần Tuấn Anh bỏ phiếu tại TP Thủ Đức. Ảnh: TT
Lên top