Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trung Quốc khẳng định kiên trì phương châm hữu nghị với Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: VGP