Đóng góp của Việt Nam tại hội nghị cấp cao Mekong – Lan Thương

Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2. Ảnh: VGP
Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2. Ảnh: VGP
Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 2. Ảnh: VGP