Trời hửng nắng, người dân Hội An gấp rút dọn dẹp sau lụt để đón APEC