Tổng Thư ký Quốc hội: Đang xem xét quy trình với đại biểu Phan Thị Mỹ Thanh

Lên top