Tổng Thư ký Quốc hội: Đang xem xét quy trình với đại biểu Phan Thị Mỹ Thanh

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại họp báo.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại họp báo.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại họp báo.