Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Lên top