Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia và Myanmar

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn