Tổng Bí thư kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn Quốc gia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh TTXVN
Lên top