Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự khai mạc Hội nghị Trung ương 13

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). Ảnh Nhật Bắc/VGP
Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). Ảnh Nhật Bắc/VGP
Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). Ảnh Nhật Bắc/VGP
Lên top