Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ai Cập

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.