Tình trạng xây dựng không phép, Bộ trưởng Xây dựng: Nói thật rằng, đây là vấn đề khó...

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: VGP
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: VGP