Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi mô hình Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN do hoạt động không hiệu quả

Hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP
Hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP