Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngư dân Quảng Trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân mật trò chuyện cùng ngư dân Quảng Trị. Ảnh: Báo Giao thông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân mật trò chuyện cùng ngư dân Quảng Trị. Ảnh: Báo Giao thông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân mật trò chuyện cùng ngư dân Quảng Trị. Ảnh: Báo Giao thông.