Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ cấu lao động hợp lý để phát triển thủy sản và dịch vụ du lịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm người dân Phú Vang sau sự cố môi trường biển. Ảnh: NĐT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm người dân Phú Vang sau sự cố môi trường biển. Ảnh: NĐT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm người dân Phú Vang sau sự cố môi trường biển. Ảnh: NĐT