Duy trì chế độ kiểm soát môi trường đặc biệt tại Formosa Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng kiểm tra bể nước thải sau xử lý. Hiện tại, doanh nghiệp đã cho thả cá vào bể, có camera theo dõi sức khoẻ đàn cá, truyền hình ảnh ra ngoài cổng nhà máy 24/24h để người dân giám sát. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng kiểm tra bể nước thải sau xử lý. Hiện tại, doanh nghiệp đã cho thả cá vào bể, có camera theo dõi sức khoẻ đàn cá, truyền hình ảnh ra ngoài cổng nhà máy 24/24h để người dân giám sát. Ảnh: VGP